Diskriminácia na STU: Fakulta bránila v zápise študenta, ktorý upozorňoval na prešľapy

Autor: Za Našu FIIT | 26.10.2020 o 14:08 | Karma článku: 6,72 | Prečítané:  2133x

Existuje dôvodné podozrenie, že ide o šikanovanie študenta hraničiace s porušovaním vysokoškolského zákona.

Slovenskom tento týždeň zarezonovala správa o odvolávaní rektora Slovenskej technickej univerzity (STU). Ako oficiálne dôvody sú uvedené napríklad jeho podpora prepájania výskumných inštitúcií či odmietanie konšpiračných denníkov ako oficiálnych mediálnych zdrojov.

Jeden dôvod nás však obzvlášť zaskočil – nie dekan, ale údajne práve rektor môže za hromadný odchod zamestnancov a študentov z Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT). Rektor, ktorý sa pokúsil o odvolanie súčasného dekana, kvôli ktorému práve mnohí študenti a zamestnanci odišli.

Nedávno sa na fakulte vyskytol vážny problém, ktorý ohrozoval ďalšie štúdium jedného z doktorandov. Závažnosť tohto problému sa však bagatelizuje a podobá sa postaveniu občana vydanému na milosť byrokratickému aparátu štátu.

Dlho sme váhali, či zverejniť tento príbeh, avšak po aktuálnych udalostiach sme si uvedomili, že si verejnosť zaslúži poznať, kto vlastne stojí za odchodom študentov FIIT STU. So súhlasom doktoranda zverejňujeme celý príbeh formou blogu.

V článku budeme pre zachovanie anonymity nazývať doktoranda Oliver.

Nezapísaný, zapísaný, odzapísaný

Začiatkom každého akademického roka dochádza k zápisu študentov, ktorí splnili povinnosti uvedené študijným poriadkom.

Dňa 25.8. zaslala poverená prodekanka pre štúdium e-mail, v ktorom vyzvala doktorandov, ktorých vedúci opúšťali fakultu, aby si našli náhradných vedúcich záverečnej práce. Doktorand Oliver si preto dohodol vedenie práce s novým školiteľom na fakulte a v pondelok 7.9. šiel na študijné oddelenie, kde ho zapísali na štúdium v ďalšom akademickom roku.

Na druhý deň,v utorok 8.9., sa od študijnej referentky dozvedel, že bol odzapísaný – jeho zápis na štúdium z pondelka bol teda anulovaný. Dôvodom bola údajne skutočnosť, že študent aktuálne nemá školiteľa a náhradný školiteľ má fakultu požiadať o to, aby mohol doktoranda viesť. Túto žiadosť mu mal navyše najskôr schváliť priamo dekan fakulty.

Keďže išlo o pomerne neštandardnú situáciu, doktorand Oliver kontaktoval rektorát univerzity a požiadal o vysvetlenie, na základe ktorých smerníc či zákonov môže fakulta odmietnuť zápis doktoranda, ak nemá školiteľa, resp. ak jeho školiteľ odišiel. Zároveň bola podaná oficiálna žiadosť o zmenu školiteľa.

Z reakcie, ktorú obdržal 11.9. z rektorátu STU, sa dozvedel, že zápis na štúdium môže byť podmienený len splnením povinností určených študijným programom alebo študijným poriadkom (podľa článku 33 Študijného poriadku STU). Ak teda doktorand príde o školiteľa, je povinnosťou fakulty a nie študenta zabezpečiť doktorandovi náhradného školiteľa. Namiesto toho, aby to FIIT STU urobila, túto povinnosť preniesla na doktoranda.

Napriek tomu, že doktorand teda nemôže byť nezapísaný na štúdium svojvoľným rozhodnutím fakulty len preto, že na fakulte už nepôsobí jeho školiteľ, FIIT k takémuto kroku pristúpila.

Oliverova žiadosť o zmenu školiteľa bola zamietnutá, aj keď obdobné žiadosti prešli

Príbeh pokračoval v pondelok 14.9., kedy študent vzhľadom na reakciu rektorátu, ktorá bola komunikovaná aj študijnému oddeleniu fakulty, zopakoval svoj pokus o zapísanie sa na štúdium. Ubezpečil sa pritom, že spĺňa všetky podmienky na zápis.

Študent sa však dozvedel, že žiadosť o zmenu školiteľa, ktorú podával náhradný vedúci v predchádzajúci týždeň, bola zamietnutá. Odôvodnením fakulty bolo, že sa náhradný školiteľ nevenuje téme jeho dizertačnej práce.

Daný náhradný školiteľ však už bol niekoľko dní predtým schválený inému študentovi doktorandského štúdia, ktorý sa venuje téme príbuznej Oliverovi. Máme teda dvoch doktorandov, ktorí sa venujú podobnej téme, jednému náhradného školiteľa schvália, druhému však nie – s odôvodnením “nevenuje sa Vašej oblasti”. Tento krok sa javí ako jasne diskriminačný.

Vo štvrtok 17.9. požiadal Oliver opätovne o zápis na doktorandské štúdium a požiadal o zabezpečenie školiteľa zo strany fakulty. Vedeniu FIIT STU tiež navrhol iného školiteľa, ktorý sa venuje oblasti, ktorá je bližšia k téme jeho dizertačnej práce.

Odpoveď zo strany fakulty však stále neprichádzala, a preto sa opäť obrátil na rektorát STU. Javí sa totiž, že fakulta vedome vytvárala prekážky na zápis práve tohto doktoranda. Toto iba podčiarkujú udalosti, ktoré nasledovali.

Fakulta sa vyhovárala na zápisy, tie však už dávno prebehli

Výhovorky fakulty ďalej pokračovali. V odpovedi z rektorátu sa Oliver 21.9.2020 dozvedel, že podľa informácií z fakulty na fakulte prebieha kontrola splnenia podmienok na pokračovanie v štúdiu, a do ďalšieho akademického roka budú zapísaní tí doktorandi, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu za predchádzajúci akademický rok.

Túto reakciu však možno považovať za zavádzajúcu až klamlivú. Ako sa uvádza na stránkach fakulty, termín zápisu do vyšších ročníkov doktorandského štúdia v tom čase už prebehol, a to 2. septembra 2020. Z toho vyplýva, že takáto kontrola splnenia podmienok na pokračovanie v štúdiu už ale prebehnúť musela, keďže (podľa vysokoškolského zákona) došlo na základe jej výsledkov k zápisu do ďalšieho akademického roka a viacerí (pravdepodobne všetci ostatní) doktorandi už boli v tom čase zapísaní.

To potvrdzujú aj údaje z Akademického informačného systému, podľa ktorého boli zvyšní doktorandi úspešne zapísaní do prvého či vyšších ročníkov doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/20 – a to vrátane doktorandov, ktorí s Oliverom mali rovnakého pôvodného školiteľa a žiadali o rovnakého náhradného školiteľa.

Z uvedeného teda vyplýva, že kým ostatných doktorandov fakulta zapísala do ďalšieho ročníka, pri zápise doktoranda Olivera fakulta aktívne prichádzala s dôvodmi, pre ktoré ho odmietala zapísať, resp. pre ktoré dokonca anulovala jeho zápis.

Zároveň toto konanie fakulty môže vytvoriť nebezpečný precedens – fakulta sa môže svojvoľne rozhodnúť odmietnuť zapísať študenta, a to napriek tomu, že náhradný školiteľ s vedením doktoranda súhlasí a že pri iných študentoch v obdobnej situácii fakulta konala inak.

Pripomíname, že študent Oliver sa v minulosti otvorene vyjadroval kriticky voči konaniu vedenia FIIT STU. Toto konanie vedenia fakulty preto vyvoláva otázky, či študenti, ktorí sa ozvú, nemajú mať obavy z postihov. Napokon, nebolo by to prvýkrát, kedy boli študenti napádaní za svoj názor.

Prejde vedeniu FIIT STU opäť aj toto konanie, ktoré je podľa nás zjavne diskriminačné? Sme totiž svedkami toho, že ani rektor STU a dokonca ani minister školstva nemajú na dekana žiadne páky a pre študenta tak neexistuje vyššia inštancia, na ktorú by sa mohol obrátiť, ak sa na fakulte nevie dovolať spravodlivosti.

Prichádza doba, v ktorej budú technické smery vrátane informatiky tými, ktorí určia, či sa Slovensko posunie dopredu. Môžeme si dovoliť takéto správanie k študentom, ktoré môže viesť k ich odchodu do zahraničia?

Doktorand už na fakulte nepôsobí

Nakoniec mu fakulta síce po všetkých prekážkach ponúkla náhradného školiteľa, avšak išlo o človeka z externej inštitúcie, ktorý nebol schválený vedeckou radou na školenie doktorandov na internom štúdiu a ktorý sa ani nevenoval podobnej oblasti výskumu. Oliver napokon po všetkom, čo sa udialo, prestúpil na doktorandské štúdium na inú univerzitu.

Pridáva sa tak k 26 akademickým zamestnancom a viac ako tretine doktorandov, ktorí sa rozhodli opustiť FIIT STU. Na predtým najväčšom ústave, ktorý zabezpečoval väčšinu výučby v oblastiach ako umelá inteligencia, strojové učenie a softvérové inžinierstvo, k dnešnému dňu zostala iba hŕstka zamestnancov a jednotky doktorandov na dennom štúdiu (podľa informácií na stránke FIIT STU traja doktorandi v dennom štúdiu).

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA

Prvýkrát ide skutočne o život a slovenskí politici na to nemajú (píše Michal Havran)

Poukazovanie na akúsi „kritickú infraštruktúru“ je kastovou verziou rakúsko-uhorského dedičstva.


Už ste čítali?